Členové

Organizace Logo společnosti Druh Zaměření Sídlo
COMTES FHT a.s. Akciová společnost Výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů Dobřany
Česká společnost pro nové materiály a technologie Sdružení (svaz, spo­lek, klub) prosazování zájmů v oblasti nových materiálů a technologií Praha
České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola Terciární vzdělávání. Fakulty – stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, a informačních technologií. Praha
MATEX PM s.r.o. Společnost s ručením omezeným Zpracování kovů pomocí výkonového laseru Plzeň
Nové technologie – výzkumné centrum – ZČU Vysoká škola VaVaI v oblasti materiálů, laserových technologií atd. Plzeň
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Společnost s ručením omezeným Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Praha
RAPTECH, s.r.o. Společnost s ručením omezeným Obrábění, aditivní výroba a využití laserových technologií ve výrobě forem a nástrojů. Zruč-Senec
Rieter CZ s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely Ústí nad Orlicí
Společnost pro obráběcí stroje, o.s. Sdružení(svaz,spo­lek,klub) Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. Praha
SVAZ KOVÁREN ČR o. s. Sdružení(svaz,spo­lek,klub) Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. Brno
SVAZ NÁSTROJÁREN Zájmové sdružení právnic.osob Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. Ústí nad Orlicí
Technická univerzita v Liberci Vysoká škola Terciární vzdělávání Liberec
VÚKV a.s. Akciová společnost Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Praha
VÚTS, a.s. Akciová společnost Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Liberec
VVV MOST spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Most
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Terciární vzdělávání. Fakulty – hornicko-geologická fakulta, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, fakulta strojní, ekonomická fakulta, fakulta elektrotechniky a informatiky, fakulta stavební a fakulta bezpečnostního inženýrství. Ostrava
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Společnost s ručením omezeným Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola Terciární vzdělávání. Fakulty – aplikovaných věd, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, fakulta ekonomická, fakulta elektrotechnická, fakulta filozofická, fakulta pedagogická, fakulta právnická, fakulta strojní, fakulta zdravotnických studií. Plzeň